Leeuw in LIONSROCK

DISCLAIMER - felida

FELIDA Grote-katachtigen-opvang - een project van Stichting VIER VOETERS (FOUR PAWS International)

15.2.2023

FELIDA Grote-katachtigen-opvang
Grindweg 22
8422 DN Nijeberkoop
Nederland

Contact:
E-mail: felida@vier-voeters.nl
Tel: +31 (0) 516 - 45 16 48

KVK: 59.84.69.84
RSIN nummer: 853666118

Oprichter:
Stichting VIER VOETERS (internationaal bekend als VIER PFOTEN/FOUR PAWS). Een particuliere dierenwelzijnsorganisatie zonder winstoogmerk.

Privacybescherming:
Voor informatie over onze privacybescherming, ga naar de pagina 'Privacyverklaring'.

Disclaimer - belangrijke juridische mededeling:
VIER VOETERS heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en volledig was op het moment dat deze beschikbaar werd gesteld. Desalniettemin kunnen er onbedoelde en onbedoelde fouten zijn gemaakt waarvoor we onze excuses aanbieden. Ondanks zorgvuldig onderzoek wordt alle informatie zonder garantie verstrekt en is elke aansprakelijkheid van de auteurs of VIER VOETERS uitgesloten.

Copyright en gebruiksvoorwaarden:
De hier gepresenteerde werken vallen onder de Oostenrijkse en internationale auteursrechtwetgeving. De auteurs verlenen het recht om enkelvoudige reproducties te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle andere rechten, inclusief maar niet beperkt tot het recht op reproductie en distributie, evenals het recht op vertaling, zijn voorbehouden. Geen van de hier gepresenteerde werken mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook (door middel van fotokopie, microfilm of andere methoden) of opgeslagen, verwerkt, gekopieerd of verspreid met behulp van elektronische systemen zonder de schriftelijke toestemming van de auteurs.

Aansprakelijkheid voor links naar externe websites:
De pagina's op onze website bevatten links naar websites van derden. Aangezien wij geen invloed hebben op de inhoud van deze websites, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van hun inhoud. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de respectieve aanbieder of exploitant van de externe website. Op het moment van het plaatsen van de links zijn de externe websites door ons gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen; dergelijke inbreuken werden niet vastgesteld. Aangezien we niet constant alle inhoud die beschikbaar is op de gelinkte websites kunnen controleren zonder daadwerkelijke indicaties, kunnen we alleen links verwijderen die naar illegale inhoud op een externe website leiden zodra we ons bewust zijn van de wettelijke overtredingen. Zodra we kennis nemen van een dergelijke juridische inbreuk, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.


www.felida-bigcatsanctuary.org/nl
Alle rechten voorbehouden – FOUR PAWS International, Wenen

Deel hier

Zoek