Onderzoek naar tijgermaffia

Stappenplan voor het sluiten van zorgwekkende tijgeropvangcentra in gevangenschap

Momenteel worden er ongeveer 8.900 tijgers in gevangenschap gehouden in meer dan 300 faciliteiten in Oost- en Zuidoost-Azië. Dit is meer dan het dubbele van de geschatte wilde populaties. Deze aantallen zijn echter slechts ruwe schattingen en de bezorgdheid over tijgerinrichtingen in gevangenschap is groter in andere landen, zoals Myanmar, Zuid-Afrika, sommige EU-lidstaten en de VS.  

Een "zorgwekkende tijgeropvang" in dit document is een opvangcentrum waar tijgers in gevangenschap worden gehouden of gefokt worden met de bedoeling om te leveren aan of rechtstreeks betrokken te zijn bij de commerciële handel in tijgers en/of hun lichaamsdelen of afgeleide producten. Deze faciliteiten, waarnaar vaak verwezen wordt als "tijgerboerderijen", hebben de laatste 15 jaar een aanzienlijke toename gezien van tijgerpopulaties in gevangenschap, met faciliteiten met soms maar enkele tijgers tot meer dan 1.000 tijgers.

Het fokken van tijgers vormt niet alleen een groot probleem voor het dierenwelzijn, maar ook voor het behoud van de natuur. Het ondermijnt namelijk de inspanningen om de wetgeving te handhaven en helpt de vraag te behouden en te doen toenemen, wat een aanzienlijke belemmering vormt voor de bescherming en het herstel van wilde tijgerpopulaties. Zorgwekkende tijgerhouderijen zijn bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting en corruptie door de georganiseerde misdaad en bevinden zich vaak in landen met een zwakke wetgeving en minimale handhaving.

Het stappenplan bevat een reeks aanbevelingen om zorgwekkende tijgeropvangcentra geleidelijk te elimineren en de oprichting of groei van nieuwe faciliteiten te voorkomen. Het bevat een strategisch actieplan om de complexe problemen die gepaard gaan met het sluiten van deze faciliteiten aan te pakken.

Lees het volledige stappenplan hier.

Stappenplan voor het sluiten van zorgwekkende tijgeropvangcentra in gevangenschap

Stappenplan voor het sluiten van zorgwekkende tijgeropvangcentra in gevangenschap

Een overzicht van hoe om te gaan met de complexiteit die gepaard gaat met het sluiten van deze faciliteiten

Liggende tijger

#RuthlessTrade


De commerciële handel in tijgers loopt nog steeds uit de hand

Lees meer

Deel hier

Zoek