Leeuwen Roman (links), Dolf (midden) en Vincent (rechts)

Het leven van leeuwen in een troep

In het wild of in een opvang, leeuwen vinden het fijn om in een troep te leven 

3.8.2022

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Heb je je ooit afgevraagd of er een verschil is tussen een troep leeuwen in het wild en een groep leeuwen samen in een opvangcentrum?

FELIDA Grote-katachtigen-opvang curator in Nederland, Juno Van Zon deelt zijn inzichten over een groep van vijf 3-jarige leeuwenbroers en -zussen die worden overgebracht van het ene VIER VOETERS-opvang in Nederland naar LIONSROCK Big Cat Sanctuary in Zuid-Afrika.

Leeuwen Roman, Vincent, Dolf, Ellie en Geena werden in september 2021 gered uit privébezit in Roemenië. De groep bestaat uit drie mannetjes en twee vrouwtjes en komen allemaal uit hetzelfde nest. De vijf leeuwen wonen samen en vormen een eigen troep bij FELIDA en zijn onderling vaak te zien in verschillende samenstellingen, waarbij de zussen bijzonder hecht met elkaar zijn.

Hij vertelt dat een van de belangrijkste verschillen tussen een groep leeuwen in een opvang en een troep in het wild is, dat wilde leeuwen op den duur veel meer veranderingen binnen een groep hebben in vergelijking met een groep leeuwen in gevangenschap. De dynamiek binnen de troep in het wild zal vaker veranderen.

Van Zon zegt dat als het gaat om veranderingen in de groepsdynamiek van leeuwen in het wild, in een troep vaak een nieuw mannetje het huidige dominante mannetje eruit gooit. In het wild is er ook concurrentie om voedsel en het territorium van andere diersoorten.

“Al deze factoren beïnvloeden de structuren van de groep. In veel opzichten is het leven voor een troep van wilde leeuwen moeilijker dan voor groepen in gevangenschap. Een groep leeuwen in een opvang hebben echter ook hun eigen uitdagingen. We kunnen ze passende zorg bieden, maar we moeten ook werken aan problemen die specifiek zijn voor gevangenschap, zoals stereotiep gedrag."

Hij legt uit dat overdag als de leeuwen verrijking krijgen, het mannetje genaamd Roman het meest dominant overkomt in de FELIDA-groep. 

Dit verandert echter wanneer het voedertijd is en het mannetje Vincent, de eerste keuze krijgt. Dolf is het kleinste en meest onzekere mannetje van de groep. Hij is al zo sinds de redding. Van Zon denkt, dat hoewel Dolf zelfverzekerder is geworden tijdens zijn verblijf bij FELIDA, zijn karakter waarschijnlijk hetzelfde zal blijven. Dolf zal hiervoor nog begeleiding nodig hebben van de Zuid-Afrikaanse collega’s.  

Van de twee zussen is Ellie de meest aanwezige. Ze is energiek en een echte deugniet, terwijl Geena een rustiger karakter heeft.

Over mogelijke veranderingen binnen de dynamiek van de groep na verhuizing zegt Van Zon: "Het is altijd moeilijk te voorspellen hoe dit zich in een nieuwe situatie zal ontwikkelen. Sociale structuren binnen leeuwengroepen zijn complex en veranderen met leeftijd, groepsgrootte, seksuele volwassenheid."

Nadat de groep bij FELIDA aankwam, ontstond er af en toe spanning tussen Dolf, de minst dominante leeuw van de groep, en Roman, een dominanter mannetje. Van Zon zegt dat het door middel van training, voedsel verdeling en gedragsobservaties deze spanningen grotendeels zijn weggevallen.

"In dit geval is er tot nu toe geen absolute leider in de groep. Roman en Vincent zijn beide de dominantere leeuwen. Je ziet vaak dat broers in gevangenschap met elkaar leven zonder een absolute leider te hebben. Ik heb niet het gevoel dat er bij deze groep significante veranderingen in hun dagelijkse dynamiek zullen ontstaan."

Volgens Van Zon is het de beste strategie om de dieren zo jong mogelijk te socialiseren, wanneer de dominante hiërarchie nog niet is vastgesteld.

"Als de leeuwen volgroeid zijn, is het belangrijk om te kijken naar factoren zoals leeftijdsverschil, geslacht en sociale interactie. We socialiseren mannen bijvoorbeeld meestal niet met elkaar als ze volgroeid zijn. We proberen altijd eerst dieren naast elkaar te zetten en hun sociale gedrag te observeren. Als je niet te veel agressieve of angstige interactie ziet, kun je beginnen met het roteren van hun verblijven. Zo raken ze gewend aan het leven op elkaars territorium."

Als dit allemaal goed gaat, kunnen schuiven tussen de verblijven worden geopend, met alle voorzorgsmaatregelen om de dieren indien nodig weer te scheiden. "Als dit lukt, kunnen we de socialisatie langzaam opbouwen."

Van Zon zegt dat de dynamiek in de groep in balans is en alles gereed is voor hun vertrek naar LIONSROCK.

"Daar zullen ze alle mogelijkheden hebben om met veel verrijking te spelen, met andere groepen te communiceren en in het algemeen een comfortabel leven te hebben zonder pijn, stress en angst. Ik kan alleen maar uitkijken naar hoe ze zich zullen gedragen in een groot verblijf onder de Afrikaanse zon. Ik heb het volste vertrouwen in onze Zuid-Afrikaanse collega's bij LIONSROCK. Ze zijn gespecialiseerd in het omgaan met veel leeuwengroepen. Ik ben er zeker van dat ze hen de best mogelijke zorg zullen bieden."

Deel hier

Zoek