Leeuwen in LIONSROCK

zorgnormen in onze opvangcentra voor grote katachtigen

De opvangcentra voor grote katachtigen van VIER VOETERS bieden een veilige haven voor geredde grote katachtigen

18.1.2023

Veilige haven

Grote katachtigen (leeuwen, tijgers, luipaarden, jaguars en sneeuwluipaarden) die in gevangenschap zijn geboren of het grootste deel van hun leven in gevangenschap hebben doorgebracht, kunnen niet meer in het wild worden vrijgelaten. Ze zijn afhankelijk geworden van mensen. Dit kan ertoe leiden dat ze aangetrokken worden tot gebieden waar mensen wonen, waardoor ze een veiligheidsrisico vormen voor zowel mens als dier. Bovendien werden veel van de grote katachtigen in de zorg van VIER VOETERS voorheen onder extreem slechte omstandigheden gehouden en ontwikkelden zo verschillende gedragsafwijkingen en chronische gezondheidsproblemen.

De opvangcentra voor grote katachtigen van VIER VOETERS bieden een soortgeschikte veilige leefomgeving voor zulke grote katachtigen. De grote katachtigen krijgen eindelijk de kans om natuurlijk gedrag te vertonen; hun verblijven bieden hen voldoende ruimte om rond te dwalen en stellen hen ook in staat zich terug te trekken; alle verblijven hebben natuurlijke vegetatie, bomen en/of houten constructies om op te klimmen, eronder te rusten of voor bescherming tegen zon, wind en regen. Bovendien worden tijgers, luipaarden en jaguars voorzien van water om in te baden. Daarnaast krijgt elke individuele grote katachtige naar behoefte professionele zorg van verzorgers, gedragsspecialisten en dierenartsen.

Criteria

VIER VOETERS streeft ernaar om de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg te bieden aan alle grote katachtigen waar we in onze opvangcentra voor zorgen. Dit omvat, maar is niet beperkt in de volgende criteria:

  1. Buitenverblijven met natuurlijke vegetatie en structuren
  2. We laten onze grote katachtigen kiezen
  3. Professionele zorg
  4. Natuurlijk dieet en verrijkende voedingsmethoden
  5. Gebruik van verrijking
  6. Socialisatie
  7. Geen voortplanting
  8. Levenslang onderkomen

De criteria worden hieronder verder uitgelegd.

1) Buitenverblijven met natuurlijke vegetatie en structuren

De grootte en structuur van onze opvangcentra bieden de dieren een natuurgetrouwe omgeving die geschikt is voor hun soortspecifieke behoeften, terwijl ze voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. De buitenverblijven stellen de dieren in staat rond te dwalen en zich ook terug te trekken van hun soortgenoten (d.w.z. andere grote katachtigen) of bezoekers. Voor tijgers, luipaarden en jaguars zijn er zwemvijvers diep genoeg om zich volledig onder te dompelen, te baden en te spelen in het water (in tegenstelling tot leeuwen en huiskatten, zijn deze katachtigen dol op water!). Dankzij binnenverblijven en behuizingen kunnen de dieren kiezen waar ze uitrusten. 

Leeuw in LIONSROCK

Een leeuw in een soortgeschikte leefomgeving in LIONSROCK Big Cat Sanctuary

2) We laten onze grote katachtigen kiezen

Volgens een basisprincipe van alle projecten van VIER VOETERS voor grote katachtigen, stellen we onze grote katachtigen niet tentoon, maar creëren we allereerst een leefomgeving voor de dieren. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om een indruk te krijgen van het dagelijkse leven van onze dieren, maar het is intrinsiek aan onze projecten dat grote katachtigen kunnen beslissen of ze gezien willen worden of zich liever terugtrekken.

Onze interacties met grote katachtigen zijn strikt beperkt tot zorg, vertrouwenwekkende activiteiten en positive reinforcement trainingen, en omvatten geen voederdemonstraties, het voeren van grote katachtigen door bezoekers of enig ander contact tussen grote katachtigen en mensen; onze focus ligt op het bieden van geschikte omstandigheden waarmee de grote katachtigen soortgeschikt gedrag in hun interacties met elkaar en met hun omgeving kunnen uiten.

3) Professionele zorg

Ervaren dierverzorgers zorgen elke dag voor onze grote katachtigen en stemmen hun zorg af op de behoeften van de individuele grote katachtige. Ze worden ondersteund door dierenartsen die gespecialiseerd zijn in wildlife en onze grote katachtigen regelmatig controleren. Die zorg helpt de grote katachtigen om zoveel mogelijk te herstellen van gezondheids- en gedragsproblemen die verband houden met hun vroegere leefomstandigheden. De gezondheidsstatus, het dieet en het gedrag van onze grote katachtigen wordt dagelijks geobserveerd en gedocumenteerd in onze database. VIER VOETERS werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen en universiteiten en ondersteunt onze projecten met wetenschappelijke expertise.

4) Natuurlijk dieet en verrijkende voedingsmethoden

Grote katachtigen zijn carnivoren en eten prooien inclusief het vlees, de botten, de huid, het haar en bepaalde organen. Grote katachtigen in de VIER VOETERS opvangcentra krijgen een uitgebalanceerd dieet dat zo goed mogelijk aansluit bij hun natuurlijke dieet. Het vlees komt voornamelijk van paarden, vee en andere dieren, zoals herten die door het verkeer zijn gedood. Het voederschema van gezonde en fitte dieren is aangepast aan de natuurlijke voedingsgewoonten van de dieren in het wild, waar ze niet elke dag een prooi vangen en dus niet dagelijks eten. Het vlees wordt aangevuld met speciale supplementen voor carnivoren.

5) Gebruik van verrijking

Onze dierverzorgers bieden de grote katachtigen gedrags- en omgevingsverrijking om het vertonen van natuurlijk gedrag aan te moedigen, ze bezig te houden en hun natuurlijke speelsheid en nieuwsgierigheid te stimuleren.
Gedrags- en omgevingsverrijking is een principe in het houden van dieren in gevangenschap dat de kwaliteit van leven van het dier wil verbeteren door verschillende stimuli te geven om het fysiologische en psychologische welzijn te verbeteren. Het omvat het verlenen van verschillende objecten die wel en geen voedsel kunnen bevatten; structurele elementen in de verblijven die natuurlijk gedrag stimuleren zoals waterbassins of platforms om op te klimmen; het gebruik van kruiden en andere geuren in de verblijven; positive reinforcement trainings en andere maatregelen. Deze moeten worden afgestemd op de individuele behoeften en voorkeuren van het dier, en moeten dagelijks door de verzorgers worden aangeboden en regelmatig worden uitgewisseld om verveling en stereotiep gedrag te voorkomen.
De grote katachtigen bezig houden is noodzakelijk omdat grote katachtigen in het wild van nature druk bezig zijn met jagen, terwijl onze grote katachtigen niet jagen of door leefgebieden van enkele vierkante kilometers dwalen - zoals in het wild gebruikelijk is - om voedsel te vinden. Bovendien stimuleren verrijkingsmethoden de expressie van soortspecifiek gedrag (bijv. ruiken of klimmen) en helpen ze de grote katachtigen om zelfvertrouwen te krijgen in hun vaardigheden (bijv. als ze erin slagen om toegang te krijgen tot een heerlijke snack verborgen in een object) en vertrouwen te krijgen in de omgeving waarin ze leven.

Tijgers met verrijking

Tijgers spelen met verrijking

6) Socialisatie

Hoewel grote katachtigen meestal solitair zijn (behalve leeuwen en vrouwtjes die met hun nakomelingen leven), heeft VIER VOETERS enig succes gehad met het socialiseren van sommige individuen, waardoor het leven van de dieren werd verrijkt door hen gezelschap te bieden. Dergelijke pogingen om grote katachtigen in paren of groepen te socialiseren, worden echter alleen ondernomen na zorgvuldige observatie van dieren die tekenen vertonen dat ze goed bij elkaar passen. Hoewel samenleven voor sommige individuen gunstig is, zijn er ook grote katachtigen die te oud zijn om gesocialiseerd te worden of die er de voorkeur aan geven alleen te leven omdat ze zich niet goed voelen in het omgaan met bepaalde andere grote katachtigen. We streven er in ieder geval altijd naar om voor elk individu de best mogelijke oplossing te vinden.

7) Geen voortplanting

Om te voorkomen dat een lijdend dier dat door VIER VOETERS is overgenomen, wordt vervangen door een ander dier, zoekt VIER VOETERS overeenstemming met voormalige eigenaren en/of relevante autoriteiten om elke verdere overname of voortplanting van grote katachtigen door de voormalige eigenaren te verbieden.
Alle opvangcentra van VIER VOETERS hebben een strik beleid van geen voortplanting geïmplementeerd, door de toepassing van anticonceptiemethoden, om te voorkomen dat nog meer grote katachtigen hun leven in gevangenschap moeten doorbrengen in plaats van in het wild.

8) Levenslang onderkomen

Wanneer VIER VOETERS besluit om een grote katachtigen onderdak te geven in een van onze opvangcentra, verbinden we ons ertoe dit dier onderdak en hoogwaardige zorg te bieden voor de rest van zijn leven.

Luipaard Bakari in LIONSROCK

Geredde grote katachtigen krijgen een levenslang onderkomen in één van de VIER VOETERS-opvangcentra

Luipaard Bakari

Lionsrock: een paradijs voor grote katachtigen


lees meer
Tijger Caruso

maak de wereld een betere plek voor dieren


doneer

Deel hier

Zoek