DonerenAdopteren
Orang-oetan Eska in ORANG-OETAN WOUDSCHOOL

ORANG-OETAN WOUDSCHOOL

Een VIER VOETERS samenwerking in Borneo sinds 2018

4.11.2021

De ORANG-OETAN WOUDSCHOOL is een programma voor de redding en rehabilitatie van wees orang-oetans die door de Indonesische autoriteiten in beslag zijn genomen. Verweesde, in het wilde geboren orang-oetans kunnen later weer in het bos worden vrijgelaten. Het programma wordt uitgevoerd door VIER VOETERS’ partner Yayasan Jejak Pulang, in samenwerking met het Indonesische ministerie van Bosbeheer. Het doel is niet alleen om gevangen orang-oetans een toevluchtsoord te bieden, maar ook om ze te rehabiliteren en het verlies van hun moeders zoveel mogelijk te compenseren. Het uiteindelijke doel is de volwassen wezen weer vrij te laten in het regenwoud.

Opmerking: alle advertenties die kunnen verschijnen tijdens het bekijken van deze video zijn niet gerelateerd aan VIER VOETERS. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze inhoud.

Onder leiding van Dr. Signe Preuschoft van VIER VOETERS, een primatoloog met bijna 30 jaar ervaring in de rehabilitatie van mensapen, is onze filosofie om de verzorgers te ‘orang-oetaniseren’ en te voorkomen dat de orang-oetans worden vermenselijkt. We doen dit door de orang-oetans onder te dompelen in hun natuurlijke boshabitat, maar dan in het gezelschap van menselijke surrogaatmoeders – de verzorgers. Op de woudschool worden de orang-oetans 24 uur lang blootgesteld aan de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van het bos, met de vrijheid om in het bos te bewegen en te slapen wanneer ze maar willen.

De verzorgers leren hen ook essentiële vaardigheden zoals voedsel zoeken of gereedschap gebruiken – net zoals hun natuurlijke moeders hen in het wild zouden hebben geleerd. Het lesprogramma bevat klimmen, zoeken naar voedsel en het bouwen van een nest. In deze natuurlijke omgeving leert elk wees op zijn eigen tempo, onder de hoede van betrouwbaar menselijke pleegmoeders, en samen met andere soortgenoten.

"Het doel van het orang-oetanproject in Borneo is om de orang-oetans essentiële vaardigheden te leren zodat ze, zodra ze over een paar jaar de puberteit bereiken, kunnen terugkeren naar hun natuurlijke omgeving om vrij en zelfstandig te leven." 

Dr Signe Preuschoft, VIER VOETERS primatoloog

Geschiedenis

In 2018


De 100 hectare grote bosschool is officieel geopend met een feest. Het project wordt gefinancierd door VIER VOETERS en uitgevoerd door de Indonesische partner Jejak Pulang (wat "de weg naar huis" betekent) samen met het Indonesische Ministerie van Milieu en Bosbeheer.

Locatie

Waar je ons vindt


De ORANG-OETAN WOUDSCHOOL is een is een groot bebost gebied tussen de steden Balikpapan en Samarinda, in Oost-Kalimantan. Het is niet toegankelijk voor het publiek.

Social media

Volg onze verhalen


Je kunt regelmatige updates van de ORANG-OETAN WOUDSCHOOL vinden op onze VIER VOETERS social media kanalen:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Wat is het doel van de ORANGUTAN FOREST SCHOOL?

Het doel is niet alleen om onderdak te bieden aan illegaal gevangen orang-oetans, maar ook om hen te rehabiliteren en voor zover mogelijk het verlies van hun moeders te compenseren. Het uiteindelijke doel is de volwassen wezen weer vrij te laten in hun natuurlijke leefomgeving in het regenwoud. Na hun vrijlating kunnen de gerehabiliteerde orang-oetans een leven in vrijheid leven in een beschermd bos, en functioneren zij op hun beurt een overkoepelende soort in wiens leefgebied vele andere wilde dieren veilig en vrij leven. Door het beschermen van het tropische regenwoud, de natuurlijke habitat van de orang-oetans, dragen wij ook bij aan de bescherming van het klimaat.

Waarom moeten orang-oetans beschermd worden?

De orang-oetans van Oost-Kalimantan hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen. Er zijn nog maar ongeveer 50.000 Borneese orang-oetans over. Dit is een afname van 80% sinds 1950. In dezelfde periode is ongeveer driekwart van het regenwoud van Borneo omgevormd voor menselijke activiteiten, voornamelijk voor industriële landbouw, zoals palmolieplantages of winningsactiviteiten zoals kolenwinning. Hierdoor hebben de orang-oetans twee mogelijkheden: verhongeren of voedsel stelen van de plantages. Hierdoor zien de boeren hen als dieven of ongedierte die gedood moeten worden. De hulpeloze weesjes woren bij hun dode moeders weggehaald en verkocht of illegaal als huisdier gehouden.

Door Yayasan Jejak Pulang te steunen, helpt VIER VOETERS deze jonge dieren door deskundige zorg en geïndividualiseerde rehabilitatie te krijgen, zodat ze een tweede kans krijgen om terug te keren naar waar ze thuishoren, het regenwoud. Borneaanse orang-oetans staan op de rode lijst van de IUCN als ernstig bedreigd. We mogen niet vergeten hoezeer orang-oetans en mensen op elkaar lijken, wat hun voortbestaan voor ons nog belangrijker maakt.

Dit project betreft niet alleen de redding van individuen van één soort: in hun natuurlijke habitat kunnen geherintroduceerde orang-oetans de functie hebben van een overkoepelende soort, die door hun aanwezigheid bescherming bieden aan andere bedreigde soorten zoals neushoorns, zonneberen, slingerapen en nog veel meer.

Een school voor deze bedreigde soort

De 100 hectare grote ORANG-OETAN WOUDSCHOOL is een beschermd bos dat door het Indonesische Ministerie van Milieu en Bosbeheer wordt aangeboden als Bosschool voor de rehabilitatie van wees orang-oetans die door de Indonesische autoriteiten in beslag zijn genomen. Op de Bosschool worden de wees orang-oetans 24 uur lang blootgesteld aan de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van het bos, met de vrijheid om in het bos te bewegen en te slapen wanneer zij dat willen. Ook leren ze van hun menselijke verzorgers (of ‘pleegmoeders’) vaardigheden zoals voedsel zoeken en gereedschap gebruiken. Normaal gesproken zouden ze die van hun natuurlijke moeder in het wild leren. Het aanleren van deze vaardigheden is essentieel voor hen om in het wild te overleven in de toekomst, wanneer ze volledig onafhankelijk zijn geworden van de verzorgers. Het curriculum bevat klimmen, foerageren en nestbouw. In deze natuurlijke omgeving leert elke wees op zijn of haar eigen tempo, onder de hoede van betrouwbare menselijke pleegmoeders en samen met soortgenoten.

Ons team ter plaatse

Het rehabilitatieprogramma voor de weesjes wordt uitgevoerd door een team van ‘pleegmoeders’, dierenartsen en biologen. Het rehabilitatieproces is afgestemd op de natuurlijke ontwikkeling van orang-oetans en omvat een op wetenschap gebaseerd curriculum. De meeste in beslag genomen orang-oetans zijn weesjes jonger dan vijf jaar. Als baby zijn deze orang-oetans te jong om zelfstandig te leven. Zij hebben menselijke pleegmoeders nodig om hen te verzorgen en te onderwijzen voordat zij in het wild voor zichzelf kunnen zorgen. Afhankelijk van leeftijd, pychologische toestand en eerder verworven kennis, beginnen de orang-oetan wezen hun opleiding in de bosschool op verschillende niveaus: Kindergarten, Forest School, of de Orang-oetan Academy. De leermogelijkheden en moederzorg worden afgestemd op het niveau van elk individueel weesje.

Orang-oetan Eska in ORANG-OETAN WOUDSCHOOL

Steun onze geredde orang-oetans

in ORANG-OETAN WOUDSCHOOL

Doneer nu

Zoek