Leeuwen in LIONSROCK Big Cat Sanctuary

Onze aanpak

Dierenwelzijn. Wereldwijd.

VIER VOETERS is dé internationale dierenwelzijnsorganisatie voor dieren die onder directe menselijke invloed staan, het leed van dieren blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt.  
 

We zijn in 1988 opgericht in Wenen door Heli Dungler en vrienden en we vinden het belangrijk dat dieren met respect, empathie en begrip behandeld worden. 

We hebben kantoren in vijftien landen. Dit zijn Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, Oekraïne, Bulgarije, Kosovo, de VS, Australië, Zuid-Afrika, Vietnam en Thailand. We hebben ook dertien plekken waar we dieren die we redden opvangen en beschermen. Dit stelt ons in staat om snel hulp te bieden en blijvende oplossingen te vinden voor dieren die in moeilijkheden zitten.

Van beren tot huisdieren
Onze acties en plannen zijn gericht op verschillende soorten dieren, waaronder zwerfdieren, wilde dieren zoals beren, grote katachtigen en orang-oetans, en ook op dieren die voor productie worden gebruikt, zoals koeien, varkens en kippen. Deze dieren worden vaak onder slechte en dieronvriendelijke omstandigheden gehouden of bevinden zich in gebieden waar rampen en conflicten plaatsvinden. Ook huisdieren vallen binnen ons werkterrein.

Verandering op korte en lange termijn
We willen niet alleen snel helpen, maar ook op de lange termijn dingen veranderen. We willen dat de regering, bedrijven en mensen in de samenleving meer rekening houden met dieren. Dat proberen we te bereiken met projecten, acties en informatie geven. We baseren ons werk op kennis van wetenschappers en experts, goed onderzoek en op onze inzet om invloed uit te oefenen op besluitvorming.

BLOOTLEGGEN

+

Blootleggen


VIER VOETERS brengdierenleed aan het licht en onder de aandacht. Meer

×

REDDEN

+

Redden


VIER VOETERS vermindert dierenleed door directe hulp en medische zorg.
Meer

×

BESCHERMEN

+

Beschermen


VIER VOETERS biedt een veilig thuis aan wilde dieren, zoals grote katachtigen, beren, orang-oetans en olifanten, die over de hele wereld uit slechte omstandigheden worden gered.
Meer

×

Blootleggen. Redden. Beschermen.

Blootleggen
We brengen dierenleed aan het licht. Verder ontwikkelen we passende oplossingen en zorgen we ervoor dat deze op de best mogelijke wijze worden geïmplementeerd. 
 
Onze projecten, campagnes en ons voorlichtings- en lobbywerk zijn gericht op bewustwording over dierenwelzijn. We richten ons daarbij op dieren die onder directe invloed van de mens staan. 
 
We hebben een internationaal netwerk, doen grondig onderzoek en ontwikkelen voortdurend nieuwe ideeën. Zo brengen we veranderingen in denkwijzen en wet- en regelgeving tot stand. 

Redden
We redden wereldwijd dieren in nood die onder directe menselijke invloed staan. We bieden ze hulp en medische zorg om het lijden te verminderen.  
 
We ondernemen concrete actie, mobiliseren mensen, veranderen consumentengedrag en brengen wetswijzigingen tot stand om ook oplossingen op lange termijn te realiseren. 

Verder zetten we ons in voor de verantwoorde behandeling van dieren en het bestrijden van illegale praktijken.  

Beschermen
We bieden wilde dieren, zoals grote katachtigen, beren, orang-oetans en olifanten die zijn gered uit ongeschikte leefomstandigheden, een veilig thuis in een van onze opvangcentra. 

We strijden voor ethisch en moreel verantwoord gedrag ten opzichte van dieren, waarbij de nadruk ligt op de naleving van normen en de invoering van dierenwelzijnskeurmerken. 

We willen ervoor zorgen dat dieren door wetten en regelgeving worden beschermd en dat deze strikt worden nageleefd en gehandhaafd.  

Geredde schapen in Roemenië

EEN WERELD WAAR MENSEN DIEREN BEHANDELEN MET RESPECT, EMPATHIE EN BEGRIP. 


Onze Visie.

Help mee

Onze projecten en campagnes helpen dieren in nood.

Beer in VIER VOETERS-opvangcentrum

In onze reservaten en partnerprojecten in Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Oekraïne, Kosovo, Vietnam, Bulgarije, Zwitserland, Zuid-Afrika, Jordanië en Vietnam, bieden we een veilig thuis voor wilde dieren zoals grote katachtigen, beren, orang-oetans en olifanten die worden gered uit dieronvriendelijke omstandigheden over de hele wereld.

Zwerfhond in Thailand

Zwefdierenhulp: in veel landen worden zwerfdieren niet gerespecteerd en zelfs gedood. Onze projecten om zwerfdieren te castreren helpen op de lange termijn. Het castreren van dieren beperkt het aantal zwerfdieren en medische zorg voorkomt ziekten en epidemieën.

Noodhulp voor dieren in rampgebieden

Noodhulp voor dieren in rampgebieden: wanneer catastrofes mens en dier treffen, helpt ons getrainde team middels het verlenen van zorg en het redden van dieren.

Noodhulp voor dieren in conflictgebieden

 Noodhulp voor dieren in conflictgebieden: een zeer bekwame experteenheid die is uitgerust om dieren te helpen in oorlogen of in conflictgebieden. Ons team, bestaande uit dierenartsen, reddingswerkers en crisismanagers, is opgeleid om onder dergelijke omstandigheden te werken en wereldwijd actief te zijn.

Verre veetransporten

VIER VOETERS-campagnes: vechten voor een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. Word onderdeel van onze beweging om een einde te maken aan dierenleed.

Orang-oetan in WOUDSCHOOL

onze missie


ONZE MISSIE 
 
VIER VOETERS is dé internationale dierenwelzijnsorganisatie voor dieren onder directe invloed van mensen, die dierenleed blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt. 

Help mee

Deel hier

Zoek