Leeuw Simba in FELIDA

beleid

Een oplossing voor grote katachtigen in nood door het bieden van een veilige haven en permanente zorg

31.3.2024

Stichting FELIDA runt het opvangcentrum sinds 12 mei 2014. Aanleiding voor haar oprichting is de overname van het opvangcentrum Pantera in Nijeberkoop door Stichting VIER VOETERS (FOUR PAWS International).

In ons beleidsplan (hieronder te downloaden) vindt u meer informatie over onze plannen en belangrijkste activiteiten in de komende periode. In het jaarverslag, dat wij ieder jaar op onze website publiceren, leggen we verantwoording af over onze activiteiten en de behaalde resultaten. Zo krijgt u meer inzicht in ons werk en de kosten die we moeten maken om onze doelstellingen te realiseren.

Beleidsplan 2023

Beleidsplan 2023

FELIDA Grote-katachtigen-opvang in Nijeberkoop levert een belangrijke bijdrage aan dierenwelzijn.

Beleid

Het beleid van FELIDA richt zich op het promoten van dierenbeschermend gedachtegoed, opvang bieden aan grote katachtigen in nood, het uitvoeren en/of ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en in het algemeen alles wat in de breedste zin van het woord bijdraagt aan het vergroten van dierenwelzijn.

Doelstellingen

 • Het bieden van (tijdelijke) opvang en verzorging aan grote katachtigen afkomstig uit dierentuinen, circussen en particulieren.
 • Doorplaatsing van de dieren in LIONSROCK Big Cat Sanctuary in Zuid-Afrika.
 • Permanente opvang en verzorging voor dieren die niet in staat zijn naar LIONSROCK te verhuizen.
 • Het verzorgen van voorlichting en educatie.
 • Onderzoek naar het optimaliseren van dierenwelzijn bij grote katachtigen in gevangenschap.

Noodzaak 

Helaas is ons werk nog steeds heel erg noodzakelijk, omdat het welzijn van grote katachtigen steeds weer in het nauw komt. Een paar voorbeelden:

 • Vele grote katachtigen zoals leeuwen en tijgers leiden nog steeds een verschrikkelijk leven in circussen; te kleine kooien, altijd onderweg, stressvolle training. Dat deze dieren het leuk vinden om op te treden is een sprookje.
 • In Oost-Europa leven grote katachtigen veelal in dieronvriendelijke omstandigheden in te kleine ruimtes. Geld en kennis om de dieren een beter leven te geven ontbreken.
 • In veel landen zijn grote katachtigen, zoals leeuwen en tijgers, populair als huisdier. Particulieren beschikken echter niet over de noodzakelijke kennis, middelen en/of ruimte om grote katachtigen een geschikt leven en geschikte omgeving te bieden. Het houden van deze dieren stelt zeer hoge eisen aan hun verblijf, schuilplaatsen, bewegingsruimte, voedsel en sociale hiërarchie.
Lenci in Safari Park Zoo Fier

Leeuw Lenci in Safari Park Zoo Fier in Albanië, voordat hij door VIER VOETERS gered werd

Bestuur

Het bestuur van Stichting FELIDA bestaat uit:

 • Voorzitter; Josef Pfabigan (CEO van FOUR PAWS International)
 • Penningmeester; Petra Sleven (Directeur Stichting VIER VOETERS)
 • Secretaris; Helma van de Vondevoort
 • Bestuurslid; Luciana D'Abramo (CDO van FOUR PAWS International)

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur selecteert nieuwe bestuursleden op basis van hun specifieke expertise en kennis. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.

Personeel en Organisatie

Het team medewerkers van FELIDA bestaat uit een fulltime Site Manager met veel ervaring in de opvang van wilde dieren, een fulltime Hoofd Dier- en Faciliteitsmanagement, een fulltime coördinator op het gebied van communicatie en bezoekers, een parttime maintenance foreman en vier parttime dierverzorgers met een relevante opleiding. De vaste medewerkers worden ondersteund door een team van zeer betrokken en ervaren vrijwilligers.

Externe deskundigen ondersteunen het opvangcentrum als het gaat om ontwerp en onderhoud van faciliteiten, veiligheid van het centrum en medische zorg en gezondheidszorg voor de dieren.

FELIDA stelt alles in het werk om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden, o.a. door een gematigd beloningsbeleid voor onze medewerkers.

"Het feit dat wij als organisatie speciale zorg verlenen aan geredde dieren en tegelijkertijd nieuwe projecten ontwikkelen voor dieren in nood, geeft mij de drive om dit belangrijke werk voort te zetten."

Juno van Zon, Hoofd Dier- en Faciliteitsmanagement van FELIDA

Strategie

We kunnen onze doelstellingen realiseren door:

 • directe opvang te bieden aan dieren in nood;
 • samen te werken met autoriteiten;
 • draagvlak in de samenleving te vergroten door de ontwikkeling van voorlichting en educatie;
 • het delen van onze kennis.

Belangrijkste activiteiten

 • Verbetering van dierenwelzijn middels monitoring, medische zorg, training en verrijkingsprogramma's;
 • Ontwikkeling van kwaliteitsnormen op het gebied van beheer, dierenwelzijn, voorzieningen, veiligheid, hygiëne, infrastructuur, communicatie en educatie;
 • Onderzoek naar toekomstige ontwikkeling van FELIDA met speciale aandacht voor getraumatiseerde grote katachtigen;
 • Educatie en informatie-uitwisseling tijdens bezoekersdagen, presentaties en via online platforms.
Leeuw Bobby in FELIDA

vier voeters hanteert speciale zorgnormen


ontdek meer

Deel hier

Zoek