De oude omstandigheden, voordat VIER VOETERS het opvangcentrum overnam

geschiedenis

Stichting VIER VOETERS werd eind 2013 gevraagd om een noodlijdend opvangcentrum in Nederland te helpen, wat leidde tot een volledige overname

15.4.2024

Het opvangcentrum in Nijeberkoop wordt sinds 2014 gerund door Stichting FELIDA, een dierenwelzijnsproject van Stichting VIER VOETERS, passend binnen het beleid van deze internationale organisatie. Voor die tijd bestond het opvangcentrum al lange tijd als zelfstandige organisatie met de naam Pantera. Vanwege financiële problemen en ernstig achterstallig onderhoud verkeerde een aanzienlijk aantal dieren in nood en werd VIER VOETERS eind 2013 om hulp gevraagd, wat uiteindelijk leidde tot de volledige overname van het opvangcentrum.

Over Pantera

Stichting Pantera werd in 1992 in het leven geroepen nadat de oprichter erachter kwam dat veel in gevangenschap geboren roofdieren werden gedood als ze ouder werden en hun schattige uiterlijk verloren hadden. Hij vond dat dit niet mocht gebeuren en bood onderdak voor deze dieren in een opvangcentrum in Nijeberkoop. 

Sinds het opvangcentrum door VIER VOETERS is overgenomen, heeft Stichting Pantera geen eigen opvangcentrum meer en richt een nieuw aangesteld bestuur zich op het afronden van zaken uit het verleden en herstel van de financiële positie, zodat de stichting zich weer op een positieve manier voor haar doelstellingen in kan zetten. 

Het bestuur van Stichting Pantera bestaat uit Helma van de Vondevoort en Barbara van Genne. De bestuurders ontvangen geen salaris of vacatiegeld. Enkel daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Er is geen personeel in dienst.

Activiteiten

Aangezien Stichting Pantera geen eigen opvangcentrum meer heeft, gebeurt de hulp aan dieren voornamelijk via de steun aan organisaties met vergelijkbare doelstellingen. De focus ligt bij FELIDA, de stichting die zorg draagt voor de dieren die in het verleden door Stichting Pantera opgevangen werden in het opvangcentrum in Nijeberkoop. De stichting wenst het welzijn van deze dieren te blijven ondersteunen.

Beleidsplan en Jaarverslagen

Beleidsplan van 2024

Beleidsplan van 2024

Stichting Pantera

Jaarverslag van 2023

Jaarverslag van 2023

Jaarverslag van 2023

Standaardformulier publicatieplicht

Standaardformulier publicatieplicht

ANBI Algemeen

Jaarverslag van 2022

Jaarverslag van 2022

Stichting Pantera

Jaarverslag van 2021

Jaarverslag van 2021

Stichting Pantera

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Stichting Pantera

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Stichting Pantera

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Stichting Pantera

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Stichting Pantera

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Stichting Pantera

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Stichting Pantera

Overige gegevens:
RSIN - 802385527
KvK - 41004394
Postadres - New Yorkstraat 10, 1175 RD Lijnden

Pantera

Dit is hoe VIER VOETERS het opvangcentrum in 2013 aantrof

Leeuw Zhaku in FELIDA

onze zorgnormen


lees meer
Beren in Arosa

andere opvangcentra van vier voeters


bekijk hier

Deel hier

Zoek