Leeuw in nood

VEELGESTELDE VRAGEN OVER REDDINGSMISSIES VAN GROTE KATACHTIGEN

Wij helpen wereldwijd grote katachtigen in nood 

18.3.2021

Waarom redt VIER VOETERS grote katachtigen? 

Grote katachtigen lijden wereldwijd. Ze worden onder dieronvriendelijke omstandigheden gehouden in privébezit, circussen en erbarmelijke dierentuinen, en voor commerciële doeleinden geëxploiteerd. VIER VOETERS wil grote katachtigen in gevangenschap beschermen en het aantal dieren dat onder ongepaste omstandigheden wordt gehouden verminderen. Onze focus ligt op de belangenbehartiging van grote katachtigen in erbarmelijke omstandigheden en om hen te redden en naar één van de opvangcentra voor grote katachtigen te brengen.

Daarnaast werkt VIER VOETERS samen met relevante autoriteiten aan de implementatie van langetermijnoplossingen. Dit omvat onder meer het initiëren van wettelijk beleid en normen voor de verzorging en het soortgeschikt houden van grote katachtigen in gevangenschap. Met deze strategie is VIER VOETERS erin geslaagd om talloze ongepaste en illegale houdomstandigheden te stoppen.

Welke soorten misbruik van grote katachtigen zijn er?

Helaas zijn er wereldwijd veel dierenwelzijnsproblemen voor grote katachtigen in gevangenschap, vooral voor leeuwen en tijgers. VIER VOETERS probeert elk geval te evalueren en waar mogelijk in te grijpen, waarbij onze focus ligt op de volgende belangrijke punten:

 • In verschillende Europese landen worden grote katachtigen nog zowel legaal als illegaal door particulieren als huisdier gehouden of gebruikt als attracties in shows, circussen en tijdens interactie met bezoekers.
 • Vanwege 'grijze zones' in de wet is de commerciële handel van in gevangenschap levende grote katachtigen, voornamelijk tijgers, in de hele Europesie Unie uit de hand gelopen op legale wijze. De autoriteiten hebben geen precieze informatie over het exacte aantal grote katachtigen dat in de EU wordt gehouden en verhandeld, noch beschikken ze over concrete gegevens over de verblijfplaatsen en leefomstandigheden. Dit houdt ook in dat het vaak onbekend is wat er gebeurt met de lichamen van overleden dieren, alsook hoe de dieren zijn overleden.
 • In Zuid-Afrika worden voornamelijk leeuwen op fokkerijen gehouden. Zodra ze volwassen zijn, worden de leeuwen vrijgelaten in een omheind gebied waar ze door jagers kunnen worden neergeschoten. Deze ‘canned hunting’-business garandeert jagers een trofee om mee naar huis te nemen. De gruwelijke levenscyclus van deze dieren houdt in dat ze heel vroeg van hun moeder worden gescheiden, als huisdieren worden gebruikt, en uiteindelijk als volwassen dieren worden neergeschoten zonder enige overlevingskans omdat ze niet kunnen ontsnappen.

Hoe beslist VIER VOETERS welke grote katachtigen moeten worden gered?  

Doordat er zoveel grote katachtigen in slechte omstandigheden worden gehouden en het slachtoffer zijn van ongecontroleerde fokkerij, is het aantal grote katachtigen dat wacht op een redding en herplaatsing naar een soortgeschikt opvangcentrum, helaas ontzettend groot. VIER VOETERS heeft een vastgesteld innamebeleid, dat helpt bepalen welke grote katachtigen kunnen worden gered. Er wordt rekening gehouden met diverse factoren, waaronder de evaluatie van de houd- en leefomstandigheden en de verzorging voor de dieren, de opnamecapaciteit bij opvangcentra van VIER VOETERS en partners, de politieke en wetgevende situatie en de beschikbare middelen en contacten die VIER VOETERS kan hebben in het betreffende land. Voor elke redding is een van de belangrijkste voorwaarden dat het geredde dier niet wordt vervangen door nieuwe individuen, omdat dit de handel, het fokken en de gevangenschap juist verder zou stimuleren.

Krijgen jullie de geredde grote katachtigen gratis?

Een van de belangrijkste voorwaarden van VIER VOETERS voor reddingen is dat er geen compensatie wordt gegeven of betaald aan eigenaren tijdens het overnemen van hun dier. Vanuit ons perspectief draagt een dergelijke praktijk niet bij aan een duurzame oplossing voor de vraagstukken rond het houden van wilde dieren. Vandaar dat VIER VOETERS alleen de grote katachtigen overneemt die in beslag zijn genomen door de autoriteiten en/of vrijwillig aan ons worden overgedragen met de gegeven afspraak dat de dieren op geen enkel moment worden vervangen door nieuwe individuen.

Wat zijn de grootste uitdagingen/hindernissen bij het redden van grote katachtigen?   

Elke reddingsmissie is anders en de uitdagingen zullen afhangen van een aantal factoren, zoals het aantal dieren, de betrokken diersoorten, het land en de grenzen, het benodigde transportmiddel, het vereiste papierwerk, de mate van medewerking van de eigenaar en/of van de autoriteiten, de voorbereidingstijd, etc. Een belangrijk aspect is de timing van de missie. Alle belanghebbenden, waaronder de dierenartsen, en al het benodigde materiaal en papierwerk, zoals transportvoertuigen en vergunningen, moeten gelijktijdig gereed en beschikbaar zijn. Hoe groter de reddingsmissie, hoe ingewikkelder het is om deze factoren samen te brengen.

Hoeveel grote katachtigen heeft VIER VOETERS tot nu toe gered? 

Sinds 2007 heeft VIER VOETERS meer dan 210 grote katachtigen gered en in ofwel de eigen grote katachtigen opvangcentra geplaatst, ofwel bij onze partnerprojecten. Bovendien heeft VIER VOETERS ook hulp verleend aan reddingen en transporten van grote katachtigen naar haar samenwerkingspartners, zoals opvangcentra die lid zijn van de European Alliance of Rescue Centers and Sanctuaries (EARS). Lees hier meer over een aantal reddingsacties.

Waarom kunnen geredde grote katachtigen niet opnieuw in het wild worden geïntroduceerd? 

De huidige wetenschappelijke mening is dat grote katachtigen die in gevangenschap zijn geboren en gefokt niet in het wild kunnen worden vrijgelaten. Hoewel elk geval kan verschillen, zijn enkele van de algemene redenen waarom ze niet kunnen worden vrijgelaten:

 • Jagen: grote katachtigen die in gevangenschap zijn geboren, hebben niet geleerd om te jagen en slagen er mogelijk niet in om in hun eigen voedsel te voorzien.
 • Mensen: terwijl wilde grote katachtigen van nature bang zijn voor mensen, associëren in gevangenschap gefokte grote katachtigen mensen in het algemeen met voedsel en missen ze deze natuurlijke angst. In plaats van mensen te vermijden, is de kans groot dat ze hen zullen benaderen, waardoor meer mens-dierconflicten en gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Ziektes: in gevangenschap gefokte grote katachtigen verschillen van hun wilde soortgenoten en zijn vatbaarder geworden voor de ziekten en parasieten die voorkomen in gebieden van hun wilde soortgenoten. De vaak aanwezige inteeltachtergrond van in gevangenschap levende grote katachtigen als gevolg van het gebrek aan effectief fokbeheer kan ook een risico vormen voor bestaande wilde populaties en hun immuunsysteem.
 • Habitat: een van de grootste problemen waarmee grote katachtigenpopulaties in het wild worden geconfronteerd, is het verlies van leefgebied. Door verlies aan geschikt leefgebied nemen de aantallen steeds verder af en de mens-dierconflicten steeds meer toe. Het simpelweg toevoegen van meer roofdieren aan een slecht beheerd gebied zou de situatie niet verbeteren, maar alleen maar erger maken. Het aantal wilde populaties zou meer profiteren van de bescherming van hun leefgebied of de verplaatsing van wilde grote katachtigen naar een ander gebied, dan van de vrijlating van in gevangenschap levende grote katachtigen in deze omgevingen.

De meeste grote katachtigen onder de hoede van VIER VOETERS werden voorheen onder extreem slechte omstandigheden gehouden en zijn in sommige gevallen zelfs het resultaat van meerdere generaties inteelt. Deze grote katachtigen hebben verschillende gedragsafwijkingen en gezondheidsproblemen ontwikkeld, waardoor ze onmogelijk in het wild kunnen overleven. De grote katachtigen opvangcentra van VIER VOETERS bieden permanent een soortgeschikt en veilig onderkomen voor deze dieren, die geen genetische waarde hebben voor het behoud van de diersoort. VIER VOETERS fokt nooit met geredde grote katachtigen en verzet zich tegen dergelijke praktijken, want dit zou het aantal wilde dieren in gevangenschap alleen maar vergroten.

Hoeveel kost een reddingsoperatie gemiddeld?

De kosten van een reddingsmissie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Dit omvat de afstand tussen de reddingslocatie van het dier en het opvangcentrum waar het dier heen gaat, de noodzakelijke aanpassingen of zelfs aanvullende constructie van een verblijf, en de grootte van het ervaren team dat bij de redding betrokken is. De echte kosten komen echter met de nazorg: een leven lang passende zorg voor het geredde dier. Dit omvat dagelijkse zorg door gespecialiseerde dierverzorgers, veterinaire zorg door wildlife specialisten (afhankelijk van de gezondheidstoestand van het dier kan bepaald worden in hoeverre dit nodig is), een dagelijks en soortspecifiek dieet, het verstrekken van verrijking en meer. Bovendien moet het onderhoud van de faciliteiten continu worden verzekerd.

Wat kan ik doen om uw reddingsmissies voor grote katachtigen te ondersteunen?

 • We waarderen elke donatie die u kunt geven om ons initiatief te steunen om een einde te maken aan het leed van grote katachtigen in gevangenschap.
 • Roep de Europese Commissie op om de commerciële handel in tijgers te verbieden en onderteken nu onze petitie!
 • U kunt uw eigen netwerk gebruiken om het woord te verspreiden en onze inhoud te delen om andere mensen bewust te maken van de mishandeling van grote katachtigen en onze strijd ertegen.
 • Zorg voor een diervriendelijke vakantie - lees hier meer!
 • Houd tijdens het reizen een oogje open voor plaatsen waar grote katachtigen onder ongepaste omstandigheden worden gehouden. Maak indien mogelijk een foto en neem contact met ons op!
Leeuwin

meer over grote katachtigen


10 interessante feiten 

Lees meer

Deel hier

Zoek